top of page

Wondjina, gudarna som kom ner till jorden

Härskarna över regn och himmel

Gudar som stiger ner från skyn och för Kunskapen med sig till människan. En enkel men på samma gång otroligt komplex världsbild som vi återfinner i många gångna kulturer i människans förflutna. Än idag återstår många frågor. Vilka var dessa gudar? Varifrån kom de och varför dök de upp? Vi vill här ge exempel på arkeologiska fynd och platser som döljer mysterier och lämnar frågor som dagens vetenskap ännu inte lyckats besvara... Som undersökande journalister är det vår plikt att vara objektiva. Vi tror bara på väl underbyggda fakta och trovärdiga vittnesmål. Därför är det viktigt att understryka: vår mening här är inte att berätta om rymdskepp med utomjordingar som landat på jorden. Dessa absurditeter överlämnar vi åt andra. 

Vad vi vill lyfta fram är att det existerar avbildningar som är mycket svårförståeliga och egendomliga. Är vi verkligen säkra på att Christofer Columbus kom först till Amerika? Hur kommer det sig att den egyptiska sfinxen, belägen i öknen, har djupa erosioner utmärkande för långa regnperioder? Hur var det möjligt att förflytta enorma stenblock till Stonhenge, stenblock som kom från stenbrott 200 km bort? Människans historia innehåller många frågetecken och luckor. Arkeologin framlägger bevis som kanske är anpassade?...  

Unversitetskarriärer, ekonomiska motiv och kulturellt högmod – kan detta vara anledningar som stoppar oberoende forskningen om vår civilisations vagga? 

Inom aboriginernas mytologi representerade Wondjina gudarna från skyn, detta under “Sömntiden” (en period vi återkommer till framöver). Avbildningar har hittats på väggar i grottor som ansågs heliga. Gudarna är avbildade som antropomorfiska gestalter men utan mun. För forskarna finns det bara två förklaringar: Gudarna var så mäktiga att de inte behövde någon mun för att tala., och hade de haft mun så hade regnet inte slutat förrän de stängt munnen. Wondjina gudarna var mäktiga och kapabla att släppa loss imponerande skyfall med blixtar och cykloner. De spektakulära aborigina avbildningarna har lett till att människan låtit fantasin flöda vilt. Teorier har uppstått där man anser Wondjina avbildningarna vara en bekräftelse på kontakt med varelser från rymden...

 

bottom of page