top of page

I detta nummer: hur fungerade och användes ”solstenen”, vikingarnas “hemliga” navigerings hjälp? Vi har intervjuat journalisten och författaren Clas Svahn om det gåtfulla och oförklarliga. En ny teori om Leonardo Da Vincis konstverk Mona Lisa: det är en man! Graffiti av Horus, egyptiernas falkgud, i ett stenbrott nära Thebe. En resa bland de imponerande tempelruinerna i Baalbek, Libanon: hur byggdes det och hur flyttades de enorma stenblocken? De tidigaste berättelserna om nordiska piratkvinnor och deras bedrifter. Mars; en otrolig upptäckt av en ammonit liknande fossil öppnar en debatt; är den verklig eller bara en synvilla? Hur började kaffets historia? Slutligen, ett kontroversiellt fynd av nanospiraler bland förhistoriska avlagringar i Ryssland, samt en blick in i vardagslivet under antikens Rom genom soldaten Aurelio Polion brev... och mycket mer.

bottom of page