top of page

Nazca linjernas olösta gåta

Ett av de mest fascinerande mysterierna i människans historia är de så kallade “Nazca-linjerna” som än idag trots oräkneliga försök att tolkas fortfarande behåller sin tusenåriga hemlighet. Vem gjorde linjerna? Vad användes de till? Hur har det varit möjligt att förverkliga sådana exakta formationer utan att flyga över området? Detta är frågor som fortfarande är olösta. Men var hittar vi Nazcas geoglyfer? Vi befinner oss i södra Peru och här finns mer än 13.000 linjer som bildar 800 figurer varav större delen föreställer stiliserade djur. Men den mest intressanta aspekten är  geoglyfernas storlek. De är nästan omöjliga att se när man står på marken. Figurerna upptäcktes inte förrän 1927 när piloten Toribio Meija Xespe flög över området. Under årens lopp har en mängd olika teorier föreslagits i hopp om att lösa enigmat. Författaren Erich Von Däniken menar att linjerna skapades i väntan på gudarnas återkomst till jorden, och det finns andra teorier som med mycket fantasi betraktar dessa linjer som vägledning  för besökare från himlen. Men det finns också mer seriösa förklaringar. 

Olika teorier

Enligt arkeologen Maria Reiche hade linjerna en tydlig astronomisk innebörd. Varje figur var riktad mot en viss stjärnbild under perioden när den skapades. Hon menade att t ex Apfiguren skulle ha ett samband med Stora björnen, medan Delfinen och Spindeln hörde samman med stjärnbilden Orion. David Johnson, en amerikansk oberoende forskare, som samarbetat med University of Massachusetts, lyfter åter fram en tes av arkeologerna Markus Reindel och Johnny Isla. Dom menar med sin teori menar att det finns ett starkt samband mellan förekomsten av vatten i området och Nazcas geoglyfer, en teori som skulle kunna lösa den peruvianska ökengåtan. Den prehispaniska befolkningen kände till de underjordiska vatten-gångarna som fylldes på med vatten från de kringliggande bergen.

Geoglyferna skulle enligt Johnson utgöra en enorm karta över underjordiska vattentillgångar. Denna nya tolkning delas även av forskare från det Tyska Arkeologiska institutet och Andinska institutet för arkeologisk forskning där Markus Reindel och Johnny Isla är verksamma. Forskare har upptäckt och dokumenterat religiösa offergåvor i små gropar nära geoglyferna. Dessa skulle vara ett slags gåvor till gudarna för visad tacksamhet av förekomst av vatten på just den platsen. Alltså utgjorde linjerna enligt Johnson en enastående karta över vattenresurserna. «Det är högst troligt, förklarar Johnson, att linjerna var ett slags budskap som användes för att meddela var vattnet fanns, vare sig det gällde källor eller underjordiska vattengångar». Så om man till exempel påträffade en geometrisk figur så betydde det att en vattenkälla fanns i närheten. Cirklarna ska ha ritats nära vattenhål och källor, likaså de stora djurfigurerna. Kolibrin som är en av de vackraste figurerna bland linjerna, visade med sin näbb mot en stor vattenkälla. Men, även om Johnsons teori är suggestiv, så kan den inte förklara mysteriet helt och hållet, och framför allt går den inte att tillämpa på alla figurerna. En av de mest fantastiska figurerna i Nazca är Spindeln som representerar ett av de stora mysterierna. Entomologerna har upptäckt att den tillhör arten ricinuleider, ett av de mest sällsynta spindeldjuren i världen. Arten lever endast i Amazonas regnskog i otillgängliga områden. Geoglyfen är så väldetaljerad att spindeln avbildas med de typiska genitalierna ytterst på det utsträckta benet, en typ av befruktningsmekanism som bara är synlig i mikroskop. Vattenteorin vacklar, kanske Nazcafolket hade kunskaper som var mycket mer avancerade än vi tror. Dess-utom förblir konstruktionsmetoden fortfarande en olöst fråga. Linjerna sträcker sig inte några enstaka meter utan kilometervis. Vissa sträcker sig så långt som 8 km, andra upp till 65 km. De är dess-utom endast synliga från luften. Så frågan är om Nazcafolket var tvungna att ta en flygtur för att hitta vatten med hjälp av de skapade linjerna? Och varför rikta vattenkällor mot astronomiska konstellationer? Vi måste nog invänta nya arkeologiska upptäckter för att få svar på alla frågor.

bottom of page