top of page

I detta nummer utforskar vi hemligheter vid spiralens grav på Sardinien i Italien. Dessutom har vi en intressant specialartikel tillägnad de romerska legioner som spårlöst försvann efter hårda strider likaså får vi veta mer om den keltiska drottningen Boudicca. I spåren efter den stora mongoliska kejsaren Kublai Khan och striderna som utkämpades av hans arméer. Vi berättar om kronärtskockas egenskaper och anekdoter genom historien samt legenden om nymfen Cynara. Slutligen tar vi er med till Island för att upptäcka ritualer om trolldom och forntida magi och mycket mer...

bottom of page