top of page

I detta sista nummer 2015, har vi samlat många av de artiklar våra läsare följt med stort intresse sedan starten. Dessa väckte nyfikenhet och tillägnas också våra nya läsare som ännu inte hunnit bekanta sig med tidigare artiklar. Det finns många aspekter i vårt förflutna som vi än idag inte lyckats förstå, trots vår tillgång till avancerade tekniska hjälpmedel. Ett exempel är det mystiska Voynichmanuskriptet där även krypteringsexperter misslyckats att dechiffrera innebörden av dess gåtfulla innehåll. Vilken hemlighet finns gömd bland sidorna? Under ett år då rymdutforskningen samlat många framgångar, kunde inte vi missa poängen med en av de viktigaste frågorna: är vi ensamma i universum? Är kontakt möjlig med andra livsformer och finns det någon form av obestridligt bevis på detta? Ur vetenskaplig synvinkel är svaret nej, men en intressant utgångspunkt för reflektion om livet i kosmos kommer från analysen av den så kallade Wow! Signal, en engångshändelse av en mycket kort signal från rymden. Vem och varför den skickades vet man inte. De som första gången bläddrar bland sidorna i tidningen hoppas vi finner spännande idéer att undersöka eller att de öppnar dörrar till en värld av mysterier. 

bottom of page