top of page

Detta nummer av Veritas Arcana är verkligen sensationellt. Utan tvekan är vi bland de första svenska tidskrifter som vågar publicera en historisk och arkeologisk studie utan motstycke som följer det sanna ursprunget i de homeriska dikterna Iliaden och Odyssén. Under många år har de arkeologiska upptäckterna av Troja haft övertaget bland akademiska studier men slutligen håller universiteten på att acceptera studier utförda av den italienska forskaren Felice Vinci, som bevisat, dels med arkeologiska bevis men också genom en geografisk identifiering av platser, att Homeros dikter inte utspelades i Medelhavet, utan i norra Europa! De stora hjältarnas bedrifter, de legendariska striderna i Iliaden och Odyssén framträder ur seklernas mörker från en annan synvinkel. Felice Vinci berättar i denna första del (av tre) i hans studie, om hur de homeriska krigen ägde rum i Sverige, Danmark, Finlandia och i Östersjön. Följ med och upptäck Odysseus verkliga identitet... nordmannen! Från havens djup har NOAAs instrument uppfångat ett skrämmande ljud. Än idag vet man inte vad som orsakade Bloop-ljudet. Medeltidens historia har alltid varit kontroversiell och denna gång berättar vi om katarerna och hur de utplånades. Varför ödelades denna rörelse av ”rättrogna” och av vem? Nazismen har många hemligheter och vi avslöjar en oväntad bakgrundshistoria. Vilken anknytning fanns mellan Himmler och magi? Upptäckten av en boksamling i Prag kastar nytt ljus över Himmlers ockulta studier. Slutligen är rymden i fokus inför ett ovanligt fenomen: ”fast walkers”, oidentifierade flygande föremål som susar förbi i omöjliga hastigheter i närheten av våra satelliter. Kan det vara ufon eller bevis på ett rymdkrig mellan jordens mäktiga nationer?

bottom of page