top of page

I detta nummer har vi valt att erbjuda en rad olika artiklar mycket olika sinsemellan både vad det gäller tema och historisk period, så att alla läsare kan hitta "sitt ämne” att läsa i solstolen. Vi börjar med en spännande intervju med Elio Cadelo, en känd italiensk journalist. Han har rekonstruerat historien om upptäckten av Amerika vilket i sin tur öppnar helt nya scenarier att studera. Enligt belägg som framkommit efter flera års forskning verkar det som kontinenten upptäcktes av romarna och inte av Christopher Columbus ... och det finns bevis! För de som älskar kuriosa och välbefinnande har vi en liten handbok i mytologi, symbolik och framför allt recept för att uppskatta citronens olika egenskaper och smak. Vi får också en inblick i en av människans äldsta kulter, nämligen de som utspelades kring den stora Modergudinnan, en symbol för liv, fruktbarhet och sexuell magi. I Nenkovo, Bulgarien, har man hittat en grotta som delvis formats för att i sin helhet likna en livmoder, modergudinnans, där forntida ritualer förättades relaterade till fruktbarhet. Men vi har också valt att ta upp dess antagonist, döden. Historieälskarna kan följa en av de mest diskuterade processerna som diskuterats i vår närhistoria, Nürnbergprocessen, under vilken nazisterna dömdes för sina krigsbrott. Slutligen för dem som föredrar vetenskap har vi undersökt NASAs arkiv och upptäckt ett ovanligt fotografi… 

bottom of page