top of page

LÄS GRATIS NÅGRA AV VÅRA BÄSTA ARTIKLAR!

 

 Join us in our journey through the mysteries of mankind...

Nazcalinjerna: en olöst gåta

Ett av de mest fascinerande mysterierna i människans historia är de så kallade “Nazca-linjerna” som än idag trots oräkneliga försök att tolkas fortfarande behåller sin tusenåriga hemlighet.Vem gjorde linjerna? Vad användes de till? Hur har det varit möjligt att förverkliga sådana exakta formationer utan att flyga över området? Detta är frågor som fortfarande är olösta. Men var hittar vi Nazcas geoglyfer? Vi befinner oss i södra Peru och här finns mer än 13.000 linjer som bildar 800 figurer varav större delen föreställer stiliserade djur. Men den mest intressanta aspekten är  geoglyfernas storlek. De är nästan omöjliga att se när man står på marken. Figurerna upptäcktes inte förrän 1927 när piloten Toribio Meija Xespe flög över området. Under årens lopp har en mängd olika teorier föreslagits i hopp om att lösa enigmat. Författaren Erich Von Däniken menar att linjerna skapades i väntan på gudarnas återkomst till jorden, och det finns andra teorier som med mycket fantasi betraktar dessa linjer som vägledning  för besökare från himlen. Men det finns också mer seriösa förklaringar. 

 

Olika teorier

Enligt arkeologen Maria Reiche hade linjerna en tydlig astronomisk innebörd. Varje figur var riktad mot en viss stjärnbild under perioden när den skapades. Hon menade att t ex Apfiguren skulle ha ett samband med Stora björnen, medan Delfinen och Spindeln hörde samman med stjärnbilden Orion.

David Johnson, en amerikansk oberoende forskare, som samarbetat med University of Massachusetts, lyfter åter fram en tes av arkeologerna Markus Reindel och Johnny Isla.  Dom menar med sin teori menar att det finns ett starkt samband mellan förekomsten av vatten i området och Nazcas geoglyfer, en teori som skulle kunna lösa den ­peruvianska ökengåtan. Den prehispaniska befolkningen kände till de underjordiska vattengångarna som fylldes på med vatten från de kringliggande bergen. Geoglyferna skulle enligt Johnson utgöra en enorm karta över underjordiska vattentillgångar. Denna nya tolkning delas även av forskare från det Tyska Arkeologiska institutet och Andinska institutet för arkeologisk forskning där Markus Reindel och Johnny Isla är verksamma.

I'm a title. Click to edit me.


I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

I'm a title. Click to edit me.


I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

bottom of page